• HISTORIE BOHEMIANS •

 

 

JAK TO KDYSI VE VRŠOVICÍCH S KOPANOU ZAČALO…

 

 

O tom, zda sportovní klub v pražském předměstí Vršovice vznikl v roce 1895 nebo 1903 či 1905, bylo a je vedeno mnoho diskusí. Ale rok 1905 a vše další od něho se odvíjející je dokumentačně doloženo a proto tedy považujme tento rok za oficiální datum založení AFK VRŠOVICE.

Je tedy zřejmé, že AFK Vršovice nevznikl jen tak na zelené louce v roce 1905. V tomto roce vznikl pouze nový název klubu. Sportovní kroužek zde již existoval dávno před tím. Jak dlouho tedy působil ve Vršovicích SK KOTVA a kdo ho vůbec představoval? Toť otázka, neboť veškeré možné prameny do konce roku 1904 mlčí.

Je sice známo několik výsledků zápasů, které SK Kotva sehrál v letech 1902 - 1905 (např. prohra s AC Sparta II 2:13, či remíza s SK Čechií Mladá Boleslav 2:2), ale tím si mnoho nepomůžeme. Proč tedy nebyl tento kroužek nikde zaregistrován? Neměl schválené stanovy? Existoval tedy načerno? Pokud ano, tak by jen těžko mohl vyvíjet nějakou činnost v Rakouském mocnářství. Ale to, že SK Kotva existoval již před rokem 1905, potvrzuje dobová fotografie. Na ní jsou vyfotografováni kluci od Botiče na vinohradském Šifneráku (viz. foto dole), kam si chodívali zahrát fotbal, ale také obdivovat fotbalové umění hráčů v té době již existujících klubů.

Teprve až Footballový almanach 1905 - 1906 vydaný Českým footballovým svazem (ČFS) v roce 1907, vnáší částečně světlo do řady dohadů. V této publikaci se píše: „AFK Vršovice. Mateřským sdružením byl mu S.K. Kotva (Vršovice). Založen roku 1895 a čítal 17 členů, z nichž nyní, po 11 létech, nacházíme v I. mužstvu ještě 9 hráčů. Zpočátku mu bylo zápasiti s velkými obtížemi, zvláště pak s nepřízní vůdčích kruhů městských, které nepochopujíce význam sportu, příkře proti němu se stavěly. Avšak založen jsa na pevných základech, překonal tyto obtíže a přeměnil se v roce 1905 v AFK Vršovice, jak dosud trvá“. Klub měl v té době 86 členů a řídil chod čtyř mužstev. Oproti SK Kotva to je tedy velký pokrok, jak vyplývá v citovaného textu. Přesto však neměl vršovický fotbal na růžích ustláno a procházel těžkým obdobím. Nikdo mu nechtěl pomoci. Místní radní jakoukoliv spolupráci odmítali, dokonce se snažili “nemrav v podobě fotbalu“ z mladíků vršovického předměstí vymýtit. Každá žádost o přidělení pozemku pro vlastní hřiště byla už předem zamítnuta. Fotbaloví historici píší, že ani tato nevraživost radních vršovické části Prahy nemohla fotbalové nadšení její mládeže zničit, a že fotbalem nadšení kluci pravidelně každou neděli si naložili na ramena složené branky a putovali za město do Podolí nebo na Invalidovnu zahrát si fotbal.

Je jisté, že již v roce 1903, kdy Vršovice byly samostatnou obcí, zde existuje první Sportovní kroužek Kotva, který je o dva roky později přijat do ČFS, přejmenován a schválen c. k. místodržitelstvím v Praze. Tím dochází k začátku postupné celkové změně ve vývoji vršovického fotbalu. Zároveň z toho plyne, že kopaná ve Vršovicích existovala již před rokem 1905, ale pouze ve formě sportovního kroužku. Skutečný klub vznikl tedy tím, že byl přijat do ČFS, kdy z SK Kotva vznikl AFK Vršovice. To se stalo 16.12.1905, což nelze ničím vyvrátit. Rok 1905 je tedy konečným datem vzniku fotbalového klubu AFK Vršovice.

 

Luboš Kučera, Radek Vích (rvi)

Nejstarší známá fotografie vršovického týmu. Takhle začínali vršovičtí fotbalisté na Šifneráku v roce 1903.

“Dresy“ jsou bílé s jedním svislým zeleným pruhem, jak ostatně v té době nosilo povícero mužstev.

 

ZPĚT

ÚVODNÍ STRÁNKA